Hvad er Individuel PAL-skat?

Individuel PAL-skat er beskatning af forrentningen af din pensionsordning. Det er JØP, der beregner og afregner skatten. JØP skal informere dig om din individuelle PAL, hvilket vi vil gøre på hjemmesiden under ’Min pension’.

Overførsel til andet selskab

Hvis du overfører din pensionsordning til et andet selskab, vil JØP beregne din individuelle PAL frem til overførselstidspunktet og oplyse det modtagende selskab om skatteberegningen. Det modtagende selskab vil opgøre og afregne din individuelle PAL for hele året. JØP vil orientere dig om beregningen af din individuelle PAL på overførselstidspunktet.

Kontant udtrædelse

Hvis du ophæver din pensionsordning og får udbetalt værdien kontant, vil JØP afregne din individuelle PAL frem til ophævelsen til SKAT. Du vil blive orienteret om beløbet.

Skattefritagelse for individuel PAL

Hvis du ikke er fuldt skattepligtig i Danmark, kan du blive fritaget for at betale individuel PAL. Du skal udfylde en ansøgning om at få udstedt en skattefrigørelsesattest på idividuel PAL. Du finder et link til blanketten i boksen til højre. Har du spørgsmål til erklæringen, skal du kontakte Skattecenter Maribo.

Du skal sende skattefrigørelseserklæringen fra SKAT til JØP. Det fremgår af erklæringen, hvilken dato den har virkning fra.

Bliver du fuldt skattepligtig i Danmark igen, skal du informere både JØP og SKAT. JØP har i december 2009 skrevet til alle medlemmer, som er bosiddende i udlandet og informeret om skatteregler og skattefrigørelsesattest.

Regler for PAL-skat pr. 1. januar 2010

Reglerne om skat af pensionsafkast (PAL-skat) er ændret pr. 1. januar 2010. Siden 1983 er JØP's investeringsafkast blevet beskattet. Tidligere var det alene JØP som selskab, der var skattepligtig af pensionsafkast. Det er blevet ændret fra den 1. januar 2010, således at du som medlem af JØP skal betale skat (individuel PAL) af den forrentning, vi tilskriver din pensionsordning. Ændringen skyldes en dom fra 2007 fra EF-domstolen.

Hvilken betydning har det for mig som medlem?

Du vil som medlem ikke mærke nogen større forskel, da den samlede beskatning ikke bliver forøget. Der er ikke sket ændring i skattesatsen, som stadig udgør 15 pct. Det nye er, at vi både skal afregne individuel PAL og selskabs-PAL, hvor vi tidligere afregnede al PAL-skat som selskabs-PAL.

Det er fortsat JØP, der beregner og afregner skatten som hidtil. JØP skal fremover informere dig om din individuelle PAL, hvilket vi vil gøre på hjemmesiden under ’Din pension’. Vi opgør og informerer om individuel PAL første gang i 2011.