Pensionisttillæg til ægtefælle, samlever og børn

Der udbetales pensionisttillæg to gange om året. For første halvår med pensionen for januar og for andet halvår med pensionen for juli. Pensionisttillægget udbetales efter medlemmer i afdeling 1, som ikke har omtegnet deres pensionsordning pr. 1. januar 2012 eller pr. 1. januar 2013.

Pensionistillægget fastsættes løbende og kan til enhver tid ændres og eventuelt helt bortfalde. For nogle medlemmer er pensionisttillægget på 0 pct.

JØP udbetaler pensionen beregnet med en beregningsrente, der er højere end eller lig med grundlagsrenten for pensionsordningen. Det har medført højere pensioner end den garanterede pension efter pensionsaftalen. Grundlagspensionen kan falde, hvis du får udbetalt forhøjet pension. Du kan læse mere om dette i 'Grundlagspension og omregningspension - forbehold', som du finder nederst på siden.

Som følge af det lave generelle renteniveau og skærpede krav til JØP's solvens er der ikke udsigt til, at JØP kan give en kontorente, der kan opretholde de nuværende pensioner. Det betyder, at pensionen forventes at falde fremover.