Når du er pensionist

Din pension i JØP består af et grundbeløb og et tillæg. Du kan på Min Pension se dine pensionsudbetalinger.

Din pension kan blive udbetalt som grundlagspension eller omregningspension.

JØP indberetter pensionsudbetalingerne til SKAT. Medlemmer med pensionsindtægter, der samlet set overstiger en beløbsgrænse på 397.000 kr. (beløbsgrænse gældende for 2018), skal betale udligningsskat af den del af pensionen, der overstiger beløbsgrænsen.

Der betales ikke udligningsskat af invalidepension, så længe pensionsmodtageren er yngre end den tekniske pensionsalder, som er 67 år i afdeling 1 og 68 år i afdeling 2. Fra disse alderstrin skal JØP også indberette den udbetalte pension for invalidepensionister.

Pensionisttillæg ægtefælle, samlever og børn
Læs mere
Alders- og invalidepension
Læs mere
Pensionisttillæg
Her kan du se de aktuelle pensionisttillæg.
Læs mere