Fradrag for ekstra indbetalinger i 2018

Fradrag for ekstra indbetalinger i 2018

Vil du betale et indskud på din pensionsordning for at få skattefradrag for 2018, så har du følgende muligheder.

Hvis du vil lave en privat indbetaling:

Hvis du ønsker, at lave en ekstra indbetaling kan du logge på Min Pension og bestille et indbetalingskort, 


SATSER FRADRAG 2018 – privat indbetaling

Du bestemmer selv, hvor meget du vil indbetale. Neden for fremgår, hvor meget af beløbet, du kan få fradrag for.

Ratepension         

54.700 kr.

Alderspension

50.400 kr.

Du kan også indbetale til en aldersforsikring. Du skal være opmærksom på, at du i 2018 højst kan indbetale 5.100 kr., og at indbetalingen ikke er fradragsberettiget. Dog gælder at, hvis du har 5 år eller mindre til folkepensionsalderen, kan du i 2018 indbetale op til 46.000 kr.

Indbetaler du til flere pensionsselskaber gælder fortsat indbetalingsgrænserne ovenfor.

Du skal have foretaget din indbetaling til os inden udgangen af 2018. 

Hvis din arbejdsgiver skal lave indbetaling:

  • Kontakt din arbejdsgiver i god tid inden lønkørslen.
  • Du skal efterfølgende give JØP Medlemsservice besked om hvor på din pensionsordning indbetalingen skal placeres. - Hvis du ikke giver besked til os, bliver beløbet automatisk indbetalt til din alderspension.


SATSER FRADRAG 2018 – indbetaling via arbejdsgiver

Du bestemmer selv, hvor meget du vil indbetale. Herunder fremgår, hvor meget af beløbet, du kan få fradrag for.

Ratepension         

59.456 kr.

Alderspension

Fuldt fradragsberettiget inden for lønnen

Beløbet for ratepension er inkl. 8 % arbejdsmarkedsbidrag.

Hvornår fremgår dine indskud på Min Pension?

Indskud modtaget inden onsdag den 19. december 2018 vil kunne ses på Min Pension inden jul. Indskud modtaget mellem 19. og 28. december 2018 vil først kunne ses på Min Pension i januar 2019.