Orienteringsmøder i Grønland.

JØP og DIP afholdte orienteringsmøder i Grønland i august 2016.

Møderne henvendte sig til DIP og JØP's medlemmer og indeholdt en orientering om, hvad ændringerne i indkomstskattelovens betyder for indbetalinger til pensionsordning i Danmark fra den 1. januar 2017.