Grønland

Hvis du indbetaler pensionsbidrag til JØP fra Grønland, skal du være opmærksom på, at du fra den 1. januar 2017 ikke længere har fradrag for dine indbetalinger, men til gengæld er udbetalingerne skattefri.

Læs her, hvis du allerede er medlem hos os

Hvis du allerede er medlem af JØP og indbetaler eller har bidragsfri dækning, har du modtaget et brev fra os i slutningen af november 2016, hvor vi bl.a. oplyser, at din nuværende pensionsordning bliver hvilende, mens vi opretter en ny Pension Udland til dig med den første indbetaling for januar 2017.

Hvis du er hvilende medlem, får de nye regler ikke betydning for din ordning hos os, medmindre du starter med at indbetale til os igen – i så fald skal du kontakte os.

Læs her, hvis du er nyt medlem

Er du nyt medlem, får du automatisk en Pension Udland, hvis din arbejdsgiver er grønlandsk, eller du står opgivet med en grønlandsk adresse hos os.

Tjek din første lønseddel i 2017

For god ordens skyld bør du kontrollere, at der er trukket skat af pensionsordningen for indbetaling til os i januar 2017. Dette vil formentlig fremgå af din lønseddel. Vi har ikke mulighed for at se, om din indbetaling er blevet beskattet.

Her kan du læse mere

Du kan læse mere om ændringerne i nedenstående spørgsmål/svar.

Du kan også læse mere om reglerne på Skattestyrelsens hjemmeside

Endelig er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os på mail joep@joep.dk eller tlf 38 18 87 00.