Prognoseforudsætninger

På pensionsoversigten oplyses en pensionsprognose, der angiver nutidsværdien af pensionen ved 65 år ud fra en række forudsætninger. Forudsætningerne kan ændre sig, og prognosen er derfor ikke bindende.

Der forudsættes følgende, jf. samfundsforudsætningerne fastsat af Forsikring & Pension og Finansrådet:

Inflation
Inflationssatsen er 1 pct. frem til 2020 og 2 pct. herefter.

Arbejdsmarkedsbidrag
Satsen for arbejdsmarkedsbidrag er på 8 pct..

Pensionsafkastskat
Pensionsafkastskatten (PAL-skat) er på 15,3 pct..

Prognoserenter før skat

Rentegruppe   2017 2018-20 2021 ->
F, E, D Afdeling 1, ej omtegnet 0 % 0 % 0 %
C, B Afdeling 1, ej omtegnet 4,7 % 3,9 % 4,9 %
H Afdeling 1, omtegnet 4,7 % 3,9 % 4,9 %
A Afdeling 2 4,4 % 3,9 % 4,9 %

Den aktuelle depotrente benyttes for 2017. For rentegruppe F, E og D benyttes en prognoserente på 0 pct. for at tage hensyn til tidligere udlæg fra basiskapitalen. For rentegruppe C, B, H og A benyttes i perioden 2018 til 2020 samfundsforudsætningerne ved fastsættelse af prognoserenten. Fra 2021 og frem benyttes en prognoserente, der er lavere end den prognoserente, som samfundsforudsætningerne giver anledning til, da der tages hensyn til JØP's egen vurdering af investeringsstrategien.

For yderligere oplysninger om pensionsoversigten henvises til Forstå din pensionsoversigt