Grundlagsrenter for ikke-omtegnede medlemmer i afd. 1

Her kan du se en oversigt over grundlagsrenter i afdeling 1 for ikke-omtegnede medlemmer.

Optagelsesdato Grundlagsrente
Før 1. januar 1990* 4,25 %
Før 1. januar 1990* 3,70 %
1. januar 1990 - 31. december 1996 3,70 %
1. januar 1997 - 30. juni 1999 3,00 %
1. juli 1999 - 1. juli 2005 2,00 %
Fra 1. juli 2005 (kun bidragsstigninger og indskud) 0,00 %

* Renten afhænger af, hvilket valg du traf i forbindelse med en ydelsesomlægning i 1990.

Uanset optagelsestidspunkt gælder, at bonus, bidragsstigninger og indskud indbetalt efter 1. januar 2000 indgår med den grundlagsrente, som var gældende på tidspunktet for bonustilskrivning, forhøjelse eller indskud.