Forklaring af ISB og K-faktor

ISB medregnes i JØP’s basiskapital og medgår således til at opfylde solvenskravene. Derfor kan JØP regulere ISB, når det er nødvendigt for at opfylde sine forpligtelser. Reguleringen har været udtrykt i den såkaldte K-faktor, som et udtryk for, hvor meget JØP har ”lånt” i ISB.

Hidtil har reguleringen af K-faktoren været gennemført hver måned i de udbetalte pensioner. Derfor har pensionisterne kunnet se pensionen variere måned for måned. For ikke-pensionerede medlemmer har K-faktoren været indregnet i de viste pensioner for ISB i den årlige pensionsoversigt.