Ansøgning om tilladelse til fusion med DIP er sendt til Finanstilsynet

JØP og DIP har indsendt ansøgning om tilladelse til fusionens gennemførelse til Finanstilsynet. Finanstilsynet har offentliggjort en redegørelse om modtagelsen af ansøgningen i Statstidende.

Når fusionen godkendes af Finanstilsynet, ser den nye fælles pensionskasse ved navn P+, Pensionskassen for Akademikere dagens lys i slutningen af andet halvår af 2019.