Ansøgning om tilladelse til fusion med DIP er sendt til Finanstilsynet

JØP og DIP har indsendt ansøgning om tilladelse til fusionens gennemførelse til Finanstilsynet.

Finanstilsynet har 9. juli offentliggjort en redegørelse om modtagelsen af ansøgningen i Statstidende.

Godkendes fusionen, forventes den nye fælles pensionskasse P+, Pensionskassen for Akademikere, at se dagens lys i slutningen af 2019.

Medlemmerne af både JØP og DIP vil blive orienteret, når Finanstilsynets afgørelse foreligger.

Du kan læse mere om fusionens forløb og baggrund på vores temaside om fusionen her