Supplerende materiale til JØP’s generalforsamling

Der er udarbejdet supplerende materiale til forslaget om overflytning af medlemmer i Afdeling 1, omtegnet til Afdeling 2.