Ansøgning om folkepension

Folkepension bliver ikke udbetalt automatisk – du skal derfor selv søge.

Du skal være opmærksom på, at du har ret til folkepension fra den 1. i måneden, efter du opnår folkepensionsalderen. Du kan søge folkepension et halvt år inden, du har ret til folkepension.

Selve ansøgningen kan du lave på portalen borger.dk.