Omvalg til Afdeling 2

Har du fået brev om ændringer i din pension, og overvejer du at vælge om til Afdeling 2?

Læs mere her

Skal du overflyttes til Afdeling 2?

1. januar 2019 bliver omtegnede medlemmer i Afdeling 1 overflyttet til Afdeling 2.