Fusion

JØP er fusioneret med pensionskassen DIP pr. 15. november. Din nye pensionskasse hedder P+, Pensionskassen for Akademikere. Denne hjemmeside bliver lukket i løbet af kort tid, og du skal i stedet bruge pplus.dk, som er tilgængelig fra mandag den 18. november kl. 8.00.

Generalforsamling 2019

JØP's årlige generalforsamling blev afholdt den 24. april. Den var velbesøgt, og medlemmerne stemte for en fusion med DIP.